• 66957006 - 66417434 - 66956142
  • تهران ، میدان انقلاب،ضلع شمالشرقی میدان، جنب بانک شهر، ساختمان 1135 ، ط 4

خوابگاه رایگان (شرایط خاص)

هنر جویان عزیزی که در دوره های آموزشگاه جهان مو ثبت نام می کنند با شرایط خاصی می توانند از خوابگاه بهره مند گردند،جهت اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید

WhatsApp گفتگوی آنلاین