ویدئوهای آموزشگاه آرایشگری جهان مو

مسابقات آرایشگری و گریم در اصفهان شهریور 98 داور مسابقات کشوری توسط استاد نجفی

مبارزه روی رینگ بوکس با قیچی و شانه