شماره حساب جهت پرداخت شهریه

جهت پرداخت شهریه مبلغ را به شماره کارت 6221061102547033 بانک پارسیان عباس نجفی واریز نمایید