• 66957006 - 66417434 - 66956142
  • تهران ، میدان انقلاب،ضلع شمالشرقی میدان، جنب بانک شهر، ساختمان 1135 ، ط 4

شماره حساب آموزشگاه

شماره حساب جهت پرداخت شهریه

جهت پرداخت شهریه مبلغ را به شماره کارت 6221061102547033 بانک پارسیان عباس نجفی واریز نمایید