علت کم پشت بودن ریش و سبیل چیست؟

علت کم پشت بودن ریش و سبیل چیست؟

بازار کار شغل آرایشگری در آلمان ریش و سبیل از علائم بلوغ در پسر بچه هاست. مردانی که دارای ریش های پر پشت تری هستند، احساس اعتماد به نفس بیشتری از دیگران دارند. با هر فرم صورتی که داشته باشید قطعا یک مدل ریش مناسب می توان چهره تان را…