بهداشت در آرایشگاه

چگونه با رعایت بهداشت در آرایشگاه از انتقال بیماری ها جلوگیری کنیم؟

چگونه با رعایت بهداشت در آرایشگاه از انتقال بیماری ها جلوگیری کنیم؟ رعایت بهداشت در آرایشگاه از اصول اولیه ای است که هر آرایشگر با تجربه ای به آن آگاهی دارد. آرایشگاه مردانه و زنانه یکی از پر خرطرترین اماکن در اپیدمی بیماری ها هستند. به خصوص در این ایام که کرونا ویروس در سطح …

چگونه با رعایت بهداشت در آرایشگاه از انتقال بیماری ها جلوگیری کنیم؟ ادامه »